NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger

NBEF har svart på høring fra Standard Norge og har en rekke innspill og forslag. Les NBEFs høringssvar her.

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger

Vi takker de som deltok på Norges bygg- og eiendomsforening sitt medlemsmøte 05.01.2021 og hadde innspill og forslag til høringssvar.
NBEF har etter dette sendt et omfattende høringssvar med en rekke innspill og anbefalinger til den foreslåtte standarden.

Du kan lese hele NBEFs høringssvar her