NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Digitalt 3-timers kurs 8. juni. innføring i metodikken ved gjennomføring av teknisk tilstandsanalyse ved boligtransaksjon.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

Kurset har som hensikt å gi innføring i metodikken ved gjennomføring av teknisk tilstandsanalyse ved boligtransaksjon. Rapporten fra tilstandsanalysen skal gi en større trygghet for både selger og kjøper til å unngå konfliktsituasjon i ettertid.

Bakgrunn for en egen standard for teknisk tilstandsanalyse av boliger er det faktum at mange boligtransaksjoner kommer i en tvistesak. Konklusjonen i FoU-prosjekt «Veien til riktig utførte bygg» var at man blant annet behovet for bedre kompetanse i gjennomføring av tilstandsanalyser, både ved omsetning av nye boliger så vel som av eksisterende. Arbeidet med NS 3600 tok utgangspunkt i NOU 2009:6 «Tilstandsrapport ved salg av boliger» som hadde klare føringer for mål og innhold. Resultatet er blitt en standard som også fungerer godt som en lærebok.

Foreleser: Svein Bjørberg, Fou-Leder, Multiconsult Norge AS.

Les mer og meld deg på her!