NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

Digitalt kurs 30. november og 1. desember

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

I kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av utførelsesentrepriser, så som

  • Kontraktens oppbygning. Tolknings- og motstridsregler for å fastlegge innholdet i fastprisarbeidet
  • Endringer og varslingsprosedyrer
  • Krav om fristforlengelse
  • Overtakelse av byggeobjektet. Sluttoppgjør
  • Mangler og forsinkelse ved entreprenørens arbeider
  • Reklamasjon og foreldelse

Kurset passer godt for deg som er byggherre, entreprenør eller rådgiver og behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer.

Les mer og meld deg på her!