Ny byggherreforskrift

Lær alt du trenger å vite om de nye endringene som trådte i kraft 1. januar 2021 på vårt 2-timers interaktive nettkurs 7. juni.

Ny byggherreforskrift

7. juni kl. 09.00-11.00

Når den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1. januar 2021 medførte det en rekke endringer for både byggherrer, entreprenører og prosjekterende. På dette kurset ledes du gjennom nyhetene og får samtidig en grundig innføring i byggherreforskriftens kjernetemaer.


Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften.

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift effektiv og trygg i planleggingen av bygge- eller anleggsarbeider.

Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. I tillegg har Arbeidstilsynet de siste årene ilagt høye overtredelsesgebyrer for formelle brudd på byggherreforskriften. Det er med andre ord all mulig grunn til å sette seg godt inn i ny forskrift.

Les mer og meld deg på her!