Ombyggingskonferansen BYGG 2019

27. november på Scandic Nidelven, Trondheim

Ombyggingskonferansen BYGG 2019

Vi ser på den eksisterende bygningsmassens potensial for ombygging, oppgradering og istandsetting.

Blant temaene:

 • Byen Trondheims ambisjoner og politiske mål
 • Fylket Trøndelags ambisjoner og politiske mål
 • Hva gjør Nye Orkland kommune med overflødige bygg?
 • Potensial i eksisterende bygningsmasse
 • Utfordringer ved verneverdige bygg
 • Utfordringer i regelverket
 • Klimautfordringer og klimatilpassing

 

Praktiske eksempler:

 • Byområde Brattøra - Pirsenteret
 • Boligområde Karolinerveien borettslag
 • NTNU Campusutvikling
 • Utfordringer ved ombyggingsprosjekter sett fra:
 • Byggherre - E. C. Dahl Eiendom
 • Arkitekt - Per Knudsen Arkitektkontor
 • Rådgiver - Multiconsult
 • Entreprenør - Consto

Mer informasjon, program og påmelding