Radon i bygninger – hva er problemet og hvordan håndterer man det?

Digitalt 3-timers temakurs 22. juni (kl. 09.00-12-00).

Radon i bygninger – hva er problemet og hvordan håndterer man det?

Radon i bygninger – hva er problemet og hvordan håndterer man det?Radon er en radioaktiv gass som er naturlig forekommende i grunnen. Radonnivåer kan variere ved bruk og i løpet av året. Det er derfor viktig at målinger foretas på riktig tid og på riktig måte for å sikre korrekte måleverdier.

Kurset er relevant for alle som jobber med drift og forvaltning av bygninger. Kurset er også relevant for alle som er interessert i temaet radon.

Les mer og meld deg på her!