Konferanse 24.-25. november: Sikrings- og beredskapsarbeid

– Hvordan løser kommuner og andre store eiendomsbesittere sikkerhetsutfordringene i bygg og eiendom?

Konferanse 24.-25. november: Sikrings- og beredskapsarbeid

24.-25. november i Oslo m/live steaming.

Konferansen vil belyse hvordan tiltak mot sikringsrisiko blir og kan bli gjennomført i praksis i kommuner og fylkeskommuner – både når det gjelder beslutning og gjennomføring. Vi kombinerer to spørsmål: Hvorfor og hvordan?

Vi ser på hvordan tiltak mot sikringsrisiko blir gjennomført og kan bli gjennomført.

Konferansen vil belyse følgende hovedtemaer:

  • Myndigheter
  • Sikkerhet og beredskap
  • Sikringsarbeid i kommuner og fylker

Les mer og meld deg på her!