Strategisk Eiendomsledelse - mye nytt og spennende

NBEFs konferanse i Trondheim 9.-10. januar med mange interessante foredrag ble avsluttet med presentasjon av NTNU-studentprosjekter

Strategisk Eiendomsledelse - mye nytt og spennende

Bildet viser fra venstre NTNU-masterstudentene Peter Aasgaard og Bjørn Svendsbøe Høyland som, sammen med phd-student Jørgen Skatland, presenterte studentarbeidet «Surplus» fra Urban Triggers Trondheim. Under tittelen «Hvordan finne verdifulle problemer». Du kan lese mer om dette prosjektet her:   Http://www.urbantriggers.net/studio-project-2018/

NBEF takker alle deltakere og forelsere for gode faglige innspill og diskusjoner og ønsker velkommen til andre NBEF kurs og konferanser!