To nye kurs: Utvikling og forvaltning av bevaringsverdige bygg

16. april og 9. juni 2020 i Rådhusgata 7, Oslo

To nye kurs: Utvikling og forvaltning av bevaringsverdige bygg

Utvikling av bevaringsverdige bygg

16. april i Rådhusgata 7, Oslo

Målgruppe: Strategiske beslutningstakere, eiere, arkitekter, prosjektledere, planleggere

- Innføring i begreper, regler og verdier

 • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
 • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK-registrering
 • Kulturminneinteresser i planprosessene: arkeologi og nyere tid
 • Tålegrenser og vernestrategier

- Befaring til Sentralen - et ferskt utviklingsprosjekt i Kvadraturen

- Hvordan sikre prosesser som utløser merverdiene?

 • Hvordan utløse merverdiene? Kulturminneverdi og økonomisk merverdi
 • Bygningsvern i klimaperspektiv: Gamle bygg er klimabanker
 • 6 suksessfaktorer for vellykket utvikling av bygninger og anlegg med vern

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

 

Forvaltning av bevaringsverdige bygg

19. juni i Rådhusgata 7, Oslo

Målgruppe: Bygningsforvaltere, eiere, styremedlemmer i borettslag og sameier, arkitekter, rådgivere

- Innføring i begreper, regler og verdier

 • Verneverdiene: kulturminnevernets språk
 • Tålegrenser og vernestrategier
 • Fredning, regulering, Gul liste, SEFRAK registrering: hva betyr det?
 • TEK 17 og andre forskriftskrav
 • Søknadsplikt og prosess

- Befaring til Sentralen - et ferskt rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen

- Hvordan sikre forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene?

 • Energisparing/miljø
 • Brannsikring
 • Universell utforming
 • Ventilasjon
 • Støy
 • Sopp og råte
 • Strukturelle problemer
 • Refundamentering
 • Vindusrestaurering
 • Mur og kalk
 • Maling

MER INFORMASJON OG PÅMELDING