Vedlikeholdskonferansen BYGG 2021

Digital gjennomføring 18. november. Konferansen gir en innføring i relevante verktøy, standarder og eksempler på tilstandsanalyser i praksis, og det som skjer før og etter tilstandsanalysen.

Vedlikeholdskonferansen BYGG 2021

18. november. Digital gjennomføring.

Konferansen gir en innføring i relevante verktøy, standarder og eksempler på tilstandsanalyser i praksis. I tillegg vil konferansen fokusere på det som skjer før og etter tilstandsanalysen, som for eksempel utarbeidelse av vedlikeholdsstrategier, budsjettering, kommunikasjon mot beslutningstakere, bestilling og kontroll av utførelsen.

Les mer og meld deg på her!

Det utvendige bygningsvedlikeholdet samt vedlikehold og utskifting av byggets tekniske installasjoner er nært knyttet til byggeier i både privat og offentlig sektor. Det offentlige påtar seg ofte i tillegg ansvaret for innvendig vedlikehold.

Å utarbeide budsjett for årlige og flerårige vedlikeholdsplaner samt å sørge for gjennomføring av de planlagte tiltak blir da en av de viktigste oppgavene for FM-organisasjonen. For enkelte kan dette stå for 50% av det totale budsjettet.

For å kunne planlegge vedlikeholdsaktiviteter er det viktig å ha god oversikt over tilstand på bygningselementer og installasjoner på eiendommene. For å kunne gjøre en tilfredsstillende tilstandsanalyse, kreves det kompetanse slik at de rette årsaksforhold avdekkes og de riktige tiltak anbefales.

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843