Vellykket oppgraderingskonferanse BYGG

Konferansen, som satte fokus på ombygging, ble gjennomført i Oslo 9.-10. mai med vel 50 engasjerte deltakere.

Vellykket oppgraderingskonferanse BYGG

Bildet viser en av foreleserne, Kathrine Emilie Standal, som er daglig leder i Svartlamon i Trondheim. Hennes tema var hvordan man gjennomfører ombygging i lavinntektsområder.

Konferansen belyste for øvrig den eksisterende bygningsmassens potensiale for oppgradering, ombygging og istandsetting
gjennom følgende hovedpunkter:

  • Politiske mål og ambisjoner, fra strategi til handling
  • Gjennomføring av strategisk analyse for bygg og områder
  • Byplanmyndighetenes langsiktige perspektiv
  • Eksempler på ombyggingsprosjekter

Er du interessert i oppgradering og ombygging eller andre relaterte tema?
Ta kontakt med NBEF/Quality Norway for å melde din interesse og for mer informasjon om våre andre konferanser og kurs.