Informasjon om arbeidet i NBEF

Dokumentet som tidligere ble kalt "Årsberetning" skiftet i 2020 navn til "Informasjon om arbeidet".

Informasjon om arbeidet i 2019

Årsberetning for 2018

Årsberetning for 2017