Ung i NBEF

Ung i NBEF ble startet 25.09.2018 og er en nettverksgruppe som består av noen av studentmedlemmene i NBEF. Nettverket er også åpent for unge arbeidstakere i NBEFs medlemsbedrifter. Nettverket har fokus på eiendomsutvikling og Facility Management.

NBEFs styre vedtok 28.02.2019 «Retningslinjer for Ung i NBEF». Les disse nedenfor (under bildet).

Målet med nettverket er å bygge en bro mellom studentene og bedriftene og slik bidra til karriereplanlegging og nettverksbygging. Ønsket er å skape en «oppgavebank» eller oversikt over praktikantordninger/internships hos de ulike bedriftene. Det er vanskelig for studentene å vite hvor de skal henvende seg for å få bistand til oppgaver, og de ønsker også en arena for å utveksle ideer til masteroppgaver og andre oppgaver. 

Er du student eller ung arbeidstaker og ønsker å komme i kontakt med Ung i NBEF? Send en e-post til NBEFs administrasjonsleder Siri Ulvin, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å melde deg inn som studentmedlem og bli satt i kontakt med nettverket.

Pris studentmedlemskap f.o.m. 2019: 250 kroner pr. år.

Representerer du en NBEF-medlemsbedrift eller ønsker å bli det for blant annet å komme i kontakt med Ung i NBEF, send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Har du ideer til studentoppgaver i din bedrift, så er vi glade for å høre om det, og formidler gjerne videre til våre studentmedlemmer.
Pris bedriftsmedlemskap f.o.m. 2019: 8850 kroner pr. år.

 

NBEFung

Retningslinjer for Ung i NBEF

Vedtatt i Norges bygg- og eiendomsforenings styre 28.02.2019

Hvem er Ung i NBEF for:

Ung i NBEF skal være et fellesskap for unge studentmedlemmer i NBEF samt for unge ansatte i NBEFs medlemsbedrifter som ønsker å delta.

Intern organisering av Ung i NBEF:

Medlemmene peker ut to representanter som blir kontaktpersoner mot NBEF.

Gruppen tar selv opp hvem dette skal være til diskusjon en gang i året, gjerne i løpet av september måned (i forhold til studentåret). Og melder kontaktpersoner til administrasjonen i NBEF

Kontaktpersonene vil bli invitert til noen av NBEF’s styremøter når det er aktuelle saker på dagsorden. 

Kommunikasjonsplattform:

Ung i NBEF har en egen Facebook-gruppen som er eksklusiv for medlemmene. Dette er kommunikasjonsplattformen for gruppen. Gruppen kan evt. invitere styremedlemmer fra NBEF inn i gruppen. Gruppen har også en egen, åpen Facebookside som skal skape synlighet og rekruttere nye medlemmer til gruppen og NBEF.

Organisering mot NBEF:

Ett av styremedlemmene (eller vara) er kontaktperson mot gruppen.

Administrasjonen er kontaktpunkt vedrørende medlemsmasse etc.

NBEF’s bidrag til Ung i NBEF:

  • Bidra til kunnskapsdeling og formidling gjennom møtepunkt hos medlemsbedriftene
  • Bidra til å formidle studentoppgaver
  • Bidra til å formidle kontakt med framtidige arbeidsgivere
  • Deltakelse på våre kurs og konferanser til redusert pris der det er kapasitet
  • Stille midler til rådighet for noen aktiviteter i regi av Ung i NBEF

Ung i NBEF’s bidrag til NBEF:

  • Kommunisere fordeler og muligheter ved å være medlem i NBEF
  • Rekruttere flere og yngre medlemmer
  • Skape større engasjement og interesse rundt NBEF
  • Være bindeledd mellom NBEF og studenter
  • Komme med ideer til utvikling av NBEF