Næringspolitisk arbeid for å ivareta våre medlemmers interesse


NBEF består av ca. 150 virksomheter som er eid av både offentlige og private aktører spredt over hele Norge.

Vi har som visjon å være den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse - med formål å:

  • Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse
  • Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging
  • Definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler
  • Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843