Velkommen til gratis digitalt frokostmøte 27. oktober kl. 08.15-09.00!

Det er gjort anskaffelser for over 35 mrd kr med Best Value Procurement / Best Value Approach innen bygg og anlegg i Norge.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring anbefaler metoden når de bistår offentlige oppdragsgivere og har publisert veiledninger om temaet på anskaffelser.no. Det er en internasjonalt anerkjent metode som gir besparelser, raskere anskaffelser, hindrer konflikter og skaper mer verdi for begge parter.

Ari Soilammi og RIF har hatt en sentral rolle i innføringen av BVP i Norge siden starten i 2013, og gir en innføring i denne metoden som kjennetegnes ved at den setter ekspertleverandørene i førersetet – og som beviselig har gitt meget gode resultater. Innlegget er todelt og omhandler både BVA (Approach) og BVP (Procurement).

Gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig

Relaterte artikler

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Digitalt kurs: 19. september kl. 12.30-14.30. - valuation of the potential for sustainable refurbishment of buildings. Kunnskap i bruk av den nye standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv....

les mer