Medlemsoversikt

Firma

Poststed

Aase Prosjekt AS

0661 Oslo

Agder fylkeskommune

4614 Kristiansand

AS Kongsberg Tomteselskap

3611 Kongsberg

AS Stortingsgaten 28

0161 Oslo

Akershus Universitetssykehus HF

1478 Lørenskog

Arbeids- og velferdsetaten

0130 Oslo

Avinor AS

2061 Gardermoen

Bane NOR SF

0048 Oslo

Bardu kommune

9360 Bardu

Bergen kommune bygg og eiendom

5020 Bergen

Bodø kommune

8001 Bodø

Bryn Eiendom AS

0607 Oslo

Brækhus Advokatfirma DA

0114 Oslo

Brønnøy kommune

8900 Brønnøysund

Bærum kommune Eiendom

1304 Sandvika

Clemens Eiendom AS

0105 Oslo

Coor Service Management

1366 Lysaker

Dalux Norway AS

0579 Oslo

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DDS)

0032 Oslo

DNB ASA

0021 Oslo

Drammen Eiendom KF

3011 Drammen

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

0283 Oslo

Entra ASA

0051 Oslo

Equinor ASA

4035 Stavanger

Fauske kommune

8201 Fauske

Forsvarsbygg

0103 Oslo

Frelsesarmeens Eiendommer AS

0130 Oslo

Frogn kommune

1440 Drøbak

Glencore Nikkelverk AS

4606 Kristiansand

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

5892 Bergen

Helse Bergen HF

5021 Bergen

Helse Nord-Trøndelag HF

7601 Levanger

Helse Stavanger HF

4068 Stavanger

Helse Sør-Øst RHF

2303 Hamar

Innlandet Fylkeskommune

2335 Hamar

ISS Facility Services AS

0509 Oslo

Kvale Advokatfirma DA

0122 Oslo

Lillehammer kommune

2626 Lillehammer

Lørenskog kommune

1470 Lørenskog

Meløy Eiendom KF

8150 Årnes

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

1501 Moss

Multiconsult Norge AS

0213 Oslo

Møre og Romsdal Fylkeskommune

6404 Molde

Newsec Basale AS

7484 Trondheim

Norconsult AS

1338 Sandvika

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

7736 Steinkjer

Nordland Fylkeskommune

8048 Bodø

Norges arktiske studentsamskipnad

9037 Tromsø

Norges Bank

0107 Oslo

Norsk Byggekontroll AS

1430 Ås

Norsk Tipping AS

2325 Hamar

Norges Miljø og biovitenskapelige Universitet NMBU

1430 Ås

Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet NTNU

7491 Trondheim

Novaform AS

4313 Sandnes

OPAK AS

0275 Oslo

Oslobygg KF

0606 Oslo

Oslo Katolske Bispedømme

0177 Oslo

Oslo kommune Kulturetaten

0184 Oslo

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

0516 Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten

0602 Oslo

OsloMet Storbyuniversitetet

0130 Oslo

Oslo Universitetssykehus HF

0427 Oslo

Planon Nordics AB

40224 Gøteborg

Porsgrunn kommune

3915 Porsgrunn

Rogaland Fylkeskommune

4001 Stavanger

Ryger Advokatfirma AS

0129 Oslo

Sandefjord kommune

3247 Sandefjord

Sandnes Kommune

4305 Sandnes

Sarpsborg kommune Eiendomsdrift

1702 Sarpsborg

Skatteetaten

0134 Oslo

Sortland kommune

8401 Sortland

Statnett SF

0423 Oslo

St. Olavs Hospital HF

7006 Trondheim

Statkraft AS

0216 Oslo

Statsbygg

0032 Oslo

Stavanger kommune

4068 Stavanger

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo

0152 Oslo

Stortinget

0026 Oslo

Studentsamskipnaden på Vestlandet

5075 Bergen

Studentsamskipnaden i Innlandet

2601 Lillehammer

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Akershus

0314 Oslo

Sunndal kommune

6601 Sunndalsøra

Sweco Norge AS

4632 Kristiansand S

Sykehuset Telemark HF

3710 Skien

Trøndelag Fylkeskommune

7004 Trondheim

Sørlandet Sykehus HF

4604 Kristiansand

Troms og Finnmark fylkeskommune

9800 Vadsø

Trondheim kommune

7004 Trondheim

Tysvær kommune

5575 Aksdal

Ullensaker kommune bolig- og eiendomsetaten

2051 Jessheim

Universitetet i Bergen

5020 Bergen

Universitetet i Oslo

0316 Oslo

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

9037 Troms

Vestfold og Telemark fylkeskommune

3715 Skien

Vestland fylkeskommune

5008 Bergen

Vestre Viken HF

3008 Drammen

Viken fylkeskommune

0185 Oslo

WSP Norge AS

7048 Trondheim

Ørn Software

1502 Moss

Øygarden kommune

5354 Straume

Ålesund Kommunale Eiendom KF

6025 Ålesund

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.