Om NBEF

Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) er en forening for byggherrer, eiendomsledere, leietakere/brukere, bedrifter og organisasjoner som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomssektoren. NBEF skal være medlemmenes foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse i Norge. NBEF er representert en i rekke styrer, råd og utvalg – og legger stor vekt på å påvirke rammebetingelsene gjennom næringspolitisk arbeid.

Vi formidler informasjon til våre medlemmer og andre gjennom vårt medlemsblad BYGGDRIFTEREN og sender regelmessig ut NBEF-nytt på epost.

NBEF har en bredt sammensatt medlemsmasse:

  • Statlige og private byggherrer og eiendomsforvaltere
  • Utleiere og eiendomsutviklere
  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Helseforetak
  • Universitet og høgskoler
  • Studentsamskipnader
  • Leietakerorganisasjoner
  • Rådgivende ingeniørselskaper
  • System- og tjenesteleverandører

Se presentasjon av NBEF i pdf-format her

NBEF driver en omfattende aktivitet i form av medlemsmøter, kurs, konferanser og seminarer. For en oversikt over de til enhver tid pågående aktiviteter, sjekk her.

NBEF jobber for å forbedre vilkårene for medlemmene innen ulike områder. Dette innebærer blant annet å definere og synliggjøre byggherre og eier- og forvaltningsrollen. Dette gir rom for arbeid rundt medlemmers innflytelse på myndighetene, som NBEF skal være en pådriver for.

Gjennom en felles forening skapes et faglig miljø, basert på formidling av kunnskap og erfaring til og mellom medlemmene. En del av dette er å ivareta kvaliteten og forbedrings­prosessen innen bygging og FM, samt arbeide for god byggeskikk og estetikk. Det foreligger også oppgaver i forhold til utvikling, samling, analysering og systematisering av nøkkeltall for benchmarking. I et helhetlig perspektiv skal NBEF bistå sine medlemmer i å ivareta og utvikle verdier, samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst av eiendomsvirksomheten for samfunnet og medlemmene.

Foreningen skal aktivt bidra med kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. Medlemmer i NBEF får dermed tilgang til den beste kompetansen og nettverkene, for tilrettelegging av en effektiv gjennomføring av byggherretjenester, forvaltning, drift og vedlikehold. Som et ledd i vår målsetning om å utvikle kunnskap om og i bransjen, får våre medlemmer tilbud om ulike kurs for å styrke fagkompetansen.

Vi deltar i prosjekter, utvalg og arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt. I tillegg samarbeider vi med aktører det er naturlig å samarbeide med, det være seg næringspolitisk eller faglig. Hele vårt arbeid skal føre til en synliggjøring av foreningen, og fremme medlemmers interesser i forhold til blant annet utvikling av ramme­ betingelser og regelverk.

Foreningen har en egen kompetansegruppe som møtes med jevne mellomrom for å bidra med innspill til utvikling av NBEFs portefølje av konferanser, kurs, seminarer og evt andre faglige tjenester til nytte for foreningens medlemmer og det øvrige marked.
Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette!

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.