Byggordboka

En felles, entydig forståelse av innholdet i ulike begreper innen bygg- og eiendomsnæringen.

Byggordboka finner du her:

Utviklingen av fagområdet bygg- og eiendomsforvaltning har ført med seg en rekke nye ord og uttrykk som må settes inn i en faglig sammenheng og trenger presise definisjoner.

En gruppe fagpersoner knyttet til Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF), NTNU og Multiconsult tok i 2008 initiativ til å utarbeide en ordsamling med forklaringer og definisjoner av uttrykk og begreper knyttet til fagområdet. Denne ble utgitt, og var bl.a. tilgjengelig på NBEF og NTNU sine hjemmesider.

Ordsamlingen ble mye brukt både innen bygg- og eiendomsnæringen (BE) og i undervisning.

Sterk utvikling innen fagområdet førte til behov for en oppdatert utgave.

I 2018 ble en samlet, oppdatert og utvidet versjon av ordsamlingene publisert på www.byggordboka.no

Formålet med «Ord og uttrykk i bygg og eiendom» er å gi bygg- og eiendomsnæringen et fritt tilgjengelig, nettbasert oppslagsverk for ord og uttrykk knyttet til prosesser og aktiviteter innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), eiendomsutvikling og fasilitetsstyring.

Målgruppa omfatter alle som har befatning med BE-næringen, fra konsulenter og planleggere, leverandører og utførere, jurister, myndigheter og interesseorganisasjoner til studenter, utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.