Medlemsfordeler

Medlemsfordeler i NBEF

Medlemskap i NBEF skal gi verdi. Som medlem blir du en aktiv del av BAE-bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

NBEF skal være et tydelig talerør for et formåls- og kostnadseffektivt regelverk, forenklinger og bedring av rammevilkår.

NBEF medlemskap gir deg mulighet for å delta i arbeid med å utvikle kurs og medlemsaktiviteter, støtte gjennom sekretariat for faglige spørsmål og nettverksbygging og gir deg mulighet for kontakt med ressurspersoner i bransjen både på myndighets- og rådgiversiden.

For å tilfredsstille strategi og medlemmers ønsker, tilbyr NBEF en rekke medlemsfordeler/ytelser. Tilbudet er løpende behovsrettet og skal være nyttige produkter som gir medlemskapet innhold.

KURS OG KONFERANSER

NBEF tilbyr et behovsorientert kursprogram til reduserte priser for medlemmer. Samtlige kurs og arrangementer vil til enhver tid være oppdaterte på Min side funksjonen, samt blir annonsert på NBEFs web og per e-post.

Les mer

NYHETSBREV

Som medlem får du tilsendt foreningens nyhetsbrev «NBEF-nytt» pr. e-mail. Her blir du oppdatert på faglige nyheter og andre aktuelle trender og forhold som vurderes som viktig og nyttig for vår bransje

Les mer

l

MIN SIDE

NBEF sin Min side-funksjonalitet gjør at du enkelt kan administrere ditt medlemskap, samtidig som du eksklusivt får tilgang til informasjon

Les mer

h

TIDSSKRIFT

Som medlem får du gratis abonnement på fagtidsskriftet BYGGDRIFTEREN

Les mer

Møteplass

NBEF skaper arenaer for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Les mer

w

RÅDGIVNING

NBEF er din nærmeste instans for råd og veiledning av bransjefaglig karakter.

Les mer

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.