Oscar-prosjektet

Forskningsprosjektet OSCAR har identifisert utfordringer og muligheter for å oppnå verdiskaping for eier og bruker i investeringsprosjekter. Det er også identifisert tiltak i hver enkelt fase som kan bidra til verdiskaping. Basert på forskningen er OSCARs Verdihjul utviklet, der funn og anbefalte tiltak er beskrevet.

Rapporter og dokumentasjon fra arbeidet i prosjektet finnes på 

OSCAR Value hjemmeside: HER

På de fleste områder der det er anbefalt tiltak finnes det etablerte veiledere, metoder og verktøy som kan tas i bruk. OSCAR har derfor i liten grad utviklet nye metoder og verktøy. Verdihjulet tilstreber å gi en oversikt over det som  anses som de viktigste aktiviteter som kan bidra til verdi for eier og bruker, basert på funn fra forskningen. Verdihjulet har linker til relevant informasjon, og til metoder og verktøy som kan tas i bruk i den sammenhengen. Verdihjulet er altså ikke en veileder for prosjektgjennomføring, men tilbyr et supplement.

Verdihjulet finner du HER

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.