Styret i NBEF 2024-2025

Kjartan-Nesset
Kjartan Nesset
Styreleder

Avdelingsdirektør (Eiendomsdirektør), Universitetet i Bergen
Mobil: +47 959 12 831
E-mail: kjartan.nesset(a)uib.no

Gunda-Djupvik
Gunda Djupvik
Nestleder

Prosjektleder, Advansia AS
Mobil: +47 924 20 204
E-mail: gunda.djupvik(a)advansia.no

Ketil-Asklien
Ketil Asklien
Styremedlem

Avdelingsleder, Oslobygg KF
Mobil: +47 982 30 067
E-mail: ketil.asklien(a)obf.oslo.kommune.no

Maria-Rosabelle-Williams
Bente Næverdal
Styremedlem

Byutviklingsdirektør, Trondheim kommune
Mobil: +47 464 72 648
E-mail: bente.naverdal(a)trondheim.kommune.no

Svein-Bjørberg
Svein Bjørberg
Styremedlem

Rådgiver, professor II, Multiconsult AS / NTNU
Mobil: +47 915 35 547
E-mail: svein.bjorberg(a)multiconsult.no

Julia-Michelet-Chivers
Bjørn Kvam
Styremedlem

Seksjonssjef, NAV
Mobil: +47 909 87 794
E-mail: bjorn.kvam(a)nav.no

Steinar-Holm
Steinar Holm
Styremedlem

Assisterende leder Eiendom, Oslo Universitetssykehus
Mobil: +47 993 22 402
E-mail: steinar.holm(a)ous-hf.no

Zvezdana-Malbasa
Zvezdana Malbasa
Varamedlem

Seksjonssjef Eiendomsdrift og -utvikling, Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Mobil: +47 478 04 514
E-mail: zvezdana.malbasa(a)reg.oslo.kommune.no

Lisbeth-Sørholm
Lisbeth Smørholm
Varamedlem

Kommunalsjef  Teknisk, plan og miljø, Molde kommune
Mobil: +47 928 27 024
E-mail: lisbeth.smorholm(a)molde.kommune.no

Rena-Flateteigen-Klovstad
Rena Flåteteigen Kløvstad
Varamedlem

Prosjektleder Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning Statsbygg
Mobil: +47 977 29 109
E-mail: renaflateteigen.klovstad(a)statsbygg.no

Terje-Holsen
Terje Holsen
Observatør, NMBU

Førsteamanuensis, NMBU
Mobil: +47 916 47 770
E-mail: terje.holsen(a)nmbu.no

Ellen-Nygard
Ellen Nygard
1. Varaobservatør

Universitetslektor, OsloMet
Mobil: +47 970 15 571
E-mail: enygard(a)oslomet.no

Nora-Johanne-Klungseth
Nora Johanne Klungseth
2. VARAObservatør

Førsteamanuensis, NTNU
Mobil: +47 975 73 148
E-mail: nora.klungseth(a)ntnu.no

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.