Representasjon

NBEF er representert i følgende styrer, råd og utvalg Navn på NBEF-representant
Quality Norway styre Kjartan Nesset, vara Gunda Djupvik
Ruteretur Kjartan Nesset, vara Siri Ulvin
NHP-nettverket(for gj. føring av NHP4 for bygg- og anl.avfall) Kjartan Nesset, vara Siri Ulvin
BAE-rådet Ketil Asklien, vara Kjartan Nesset
Heiskontrollen Laila M. Bendiksen
Standard Norges representantskap Arild Nybø
Standard Norges sektorstyre BAE Svein Håkon Harv
SN/K 226 Fasilitetsstyring og FDV Byggverk og eiendom Gunda Djupvik
SN/K 285 FDVU-dokumentasjon (NS 3456) Svein Bjørberg, Laila M. Bendiksen
SN/K 292 Tilstandsanalyse av byggverk (NS3424 og NS 3600) Svein Bjørberg
SN/K 367/ NO 39 Utbyggingsavtaler Laila M. Bendiksen
SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosessen Kjartan Nesset
Technical Committee Working Group 8 Guidelines for sustainable Refurbishment Svein Bjørberg
Nettverk for bærekraftige møbelanskaffelser Gunda Djupvik
Standard Norge Speilkomité for arbeidet i CEN/TV 350/SC 1 Circular Economy in the Construction Sector Svein Bjørberg
Eier- og forvalterforum Siri Ulvin, vara Svein Bjørberg

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.