Areal- og ressursoptimalisering for en bærekraftig framtid

Vi tar pulsen på bransjen og gir deg faglig utvikling, markedsinnsikt og en møteplass for å treffe bransjekollegaer!

Opplever du at din virksomhet har et potensiale for bedre utnyttelse av arealer og ressurser? Lurer du på hvordan Facility Management (FM) kan støtte det grønne skiftet? FM-konferansen 2023 er en arena for erfaringsoverføring av kunnskap du kan ta med inn i din virksomhet.

SE PROGRAM

FM er en viktig del av virksomheten for at bygninger, anlegg og eiendommer skal fungere optimalt og bidra til menneskenes livskvalitet og produktivitet. FM-konferansen 2023 løfter fram eksempler og fagpersoner som aktørene i bransjen kan lære av.

Facility Management sikrer at virksomheter optimaliserer arealer og ressurser.

MÅLGRUPPE:

  • Private og offentlige eiere
  • Forvaltere og driftere
  • Du som har ansvar for et velfungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene
  • Du som tar mål av deg til å levere det som trengs av arealer og tilhørende støttetjenester

Relaterte artikler

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Digitalt kurs: 19. september kl. 12.30-14.30. - valuation of the potential for sustainable refurbishment of buildings. Kunnskap i bruk av den nye standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv....

les mer