Byggordboka

Byggordboka finner du 

HER

En gruppe fagpersoner knyttet til Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF), NTNU og Multiconsult tok i 2008 initiativ til å utarbeide en ordsamling med forklaringer og definisjoner av uttrykk og begreper knyttet til fagområdet. Denne ble utgitt under tittelen «Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring (Facilities Management)», og har bl.a. vært tilgjengelig på NBEF og NTNU sine hjemmesider.

Ordsamlingen har vært mye brukt både innen BE-næringen og i undervisning. Sterk utvikling innen fagområdet førte snart til behov for en oppdatert utgave. Videre var det ønske om å utvikle samlingen til et elektronisk oppslagsverk.

Bygg21 tok i 2016 initiativ til å få utarbeidet en samlet, oppdatert og utvidet versjon.

Formålet med «Byggordboka» er å gi BE-næringen et fritt tilgjengelig, nettbasert oppslagsverk for ord og uttrykk knyttet til prosesser og aktiviteter innen FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring.