Kurset er for deg som ønsker økt kunnskap om analysemetodikk og praktisk anvendelse av dette. Vi går igjennom planlegging, prosjektering og utførelsesfasen.

Etter kurset vil du være i stand til å kunne planlegge og gjennomføre risikovurderinger i tråd med anerkjente standarder.

Dette innebærer at du gjennom kurset vil få:

  • Inngående kjennskap til risiko som analytisk begrep
  • Kjennskap til ulike metoder for risikostyring
  • Kjennskap til risikostyring i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter

Kurset tilbys i samarbeid med Norconsult

Relaterte artikler

NBEF lanserer podcast for deg som er bygg-entusiast!

NBEF lanserer podcast for deg som er bygg-entusiast!

Hei, bygg-entusiast! Norges Bygg og eiendomsforening (NBEF) og akademia har teamet opp for å bringe deg den ferskeste podcasten "Gode Bygg Gjennom Livsløpet". Vi graver dypt i bygningers hemmelige liv og lærer deg mangt om bærekraftige bygg og det som gjør et bygg til...

les mer