Møteplass

NBEF skaper arenaer for kunnskapsdeling og nettverksbygging.

For å være en samlende bransjeorganisasjon hvor fagfolk treffes, hvor kunnskap formidles og hvor meninger utveksles, har vi etablert faste møteplasser. Her opplever du å være en del av en bransje og får mulighet til læring og til å påvirke BAE-bransjen slik du mener den skal være:

  • Faglig forum med årsmøte
    Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hver vår. Årsmøtet med bl.a. valg av styrerepresentanter arrangeres som en innledende del i Norges bygg- og eiendomskonferanse med aktuell kunnskapsformidling, temadiskusjoner og meningsutvekslinger.
  • Åpne møter/medlemsmøter
    Årlig arrangeres det ca 8 åpne møter, men medlemmer inviteres spesielt og det er påmelding til møtene. Her blir du oppdatert på nyheter, trender, faglig dypdykk innen forskjellige fagtemaer under vignetten «Hva betyr …?» innen forskrifter, normer og andre faglige forhold som kan være nyttig for våre medlemmer og andre interesserte.
  • FM-konferansen (årlig arrangement)
    Fagdag om aktuelle temaer innen Facility Management som arrangeres årlig (oktober) av NBEF.
  • NBEF medlemskap gir deg mulighet for deltagelse i arbeidsgrupper og nettverk (bl.a. LCC forum)

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.