Tidsskrift

Som medlem får du gratis abonnement på fagtidsskriftet BYGGDRIFTEREN.

BYGGDRIFTEREN er fagbladet for deg som forvalter, drifter og vedlikeholder bygg i privat og offentlig sektor og er medlemsbladet for Norges Bygg- og Eiendomsforening.

Byggdrifteren

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.