Representasjon

 

NBEF er representert i følgende styrer, råd og utvalg   Navn på NBEF-representant  
Quality Norway styre Ketil A. Asklien
Ruteretur Kjartan Nesset - styreleder
NHP-nettverket(for gj. føring av NHP4 for bygg- og anl.avfall) Kjartan Nesset
BAE-rådet Siri Ulvin
Heiskontrollen Laila M. Bendiksen
Standard Norges representantskap Arild Nybø
Standard Norges sektorstyre BAE Svein Håkon Harv
SN/K 037 Løfteinnretninger - prNS 3809 Bestemmelser for ettersyn, vedlikehold og nødvendige reparasjoner på løfteinnretninger. Laila M. Bendiksen
SN/K 226 Fasilitetsstyring og FDV Byggverk og eiendom Olav Egil Sæbø
SN/K 360 OPS-kontrakter for bygg Ingvild Garberg
SN/K 367/ NO 39 Utbyggingsavtaler Laila M. Bendiksen
SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosessen Kjartan Nesset
SN/K 375 FDVU for BIM Svein Bjørberg
SN/K 529 BIM Objekter (rev. Av NS8360:2015 BIM Objekter) Svein Bjørberg
SN Bærekraftige anskaffelser innenfor BAE-sektoren (ny fom 2019) Ketil A. Asklien
Eier- og forvalterforum Siri Ulvin
Ref.gr. for Regj.s ekspertutv. for god kval. og seriøsitet i byggenær. Svein Bjørberg