Et samarbeidsprosjekt i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i regi av BAE-rådet.

Bygge- anleggs og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring, og er et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder.

Skal for eksempel Norge innfri sine forpliktelser under Paris-avtalen, må potensialet for kutt av klimagassutslipp i BAE-næringen realiseres. Her ønsker BAE-næringen å være en del av løsningen.

BAE-rådet har etablert samarbeidsinitiativet SAMMEN2030 som samler rundt 100 toppledere fra hele verdikjeden, på tvers av bransjer. Dette er toppledere som ser betydningen av å møtes for å identifisere konkrete løsninger på noen av de viktigste utfordringene for næringen – og resten av samfunnet.

SAMMEN2030 vil konsentrere seg om følgende spørsmål i 2022:

  • Hvordan kan BAE-næringen bidra til at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klimakrav, slik at de som bidrar mest får et konkurransefortrinn?
  • Hva må byggenæringen gjøre for at byggherre bestiller næringens beste kompetanse og innovasjon i anbud?
  • Hvordan kan næringen bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene?

Relaterte artikler

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Velkommen til den årlige konferansen 16. april 2024 i Oslo sentrum! Erfarne folk gir deg innsikt i hva som skjer i bransjen! SE DET SPENNENDE PROGRAMMET HER! Hvordan skal vi utvikle eiendommene med stadig endringer i rammevilkår, som klima, teknologisk innvirkning med...

les mer