Vi gir deg oppdatert og god kunnskap om forskriften som vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

• Hvor går den nedre terskel for når byggherreforskriften gjelder?
• Byggherrens ansvar for informasjonsdeling og dialog gjennom hele prosjektet
• Hva er byggherrerisiko og hva er entreprenørrisiko?
• Byggherreansvaret og hovedbedriftsansvaret
• Dokumentasjonskrav som ligger på byggherren etter ny forskrift
• Rollekonflikter etter ny byggherreforskrift
• Arbeidstilsynets bruk av reaksjonsmidler ved brudd på byggherreforskriften
• Gjennomgang av praktiske caser fra domstolene

 

18. september kl. 12-14 på Zoom:

Kurset gjennomføres også 8. november kl. 09.00-11.00 – MELD DEG PÅ DENNE DATOEN HER

Relaterte artikler

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Ny EU-standard: NS-EN 17680:2023 – Bærekraftig byggverk

Digitalt kurs: 19. september kl. 12.30-14.30. - valuation of the potential for sustainable refurbishment of buildings. Kunnskap i bruk av den nye standarden vil gi deg grunnlag for å kunne kartlegge om din(e) bygning(er) har et grunnlag for et bærekraftig langt liv....

les mer