7.-8. mars på Bjørvika konferansesenter.

Få et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen! Vi gjennomgår sentrale problemstillinger innen offentlige anskaffelser og du vil få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis.

På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser.

Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på.

Relaterte artikler