Se opptak av frokostmøte 23. juni kl. 08.15 – 09.00 i regi av Norges bygg- og eiendomsforening.

Er det slik at innkjøp i offentlig sektor handler mer om å ikke bryte reglene enn å få til gode resultat og realisere gevinster? Er målet med anskaffelsesprosessene å «ikke bli tatt», eller er det å få til de beste avtalene?

Gunda Djupvik har tjue års erfaring med innkjøp på eiendomsområdet både fra leverandør- og kundesiden. I dette frokostmøtet snakker hun om hva som skal til for å få til gevinster i både anskaffelsesprosessen og i driftsfasen. Du får med deg praktiske tips for å jobbe godt med markedet, kjøpe de riktige produktene og tjenestene, og ikke minst senke konfliktnivået i dine prosesser.

 

Se opptak av møtet her:

 

Relaterte artikler