Velkommen til digitalt kurs 11. januar kl. 08.30-12.30!

NS 3424 setter krav til hvordan tilstandsanalyser skal gjennomføres og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er en av basisstandardene innenfor eiendomsforvaltning og brukt ved kartlegging av bygg og bygningsporteføljer ved utvikling og salg, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og strategi for eiendomsutvikling. Den kan anvendes på alle typer byggverk og for en rekke ulike formål.

Du vil lære viktigheten av å kartlegge en systematisk tilstand på bygg og vil øke din kompetanse og forståelse, samt se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy.

Vi går blant annet igjennom:

  • Standardfamilien
  • Tilstand er ikke bare teknisk
  • Metodikken
  • Symptomer og eksempler
  • Kommunikasjon av tilstand

Relaterte artikler