Quality Norway AS i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening tilbyr en rekke aktuelle og inspirerende kurs innen inngåelse og gjennomføring av kontrakter:

  • Offentlige anskaffelser
  • Samspillkontrakter
  • Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402
  • Totalentreprisekontrakter NS 8407
  • NS 8405 og NS8407 Norske bygge- og anleggskontrakter

Våre forelesere, Lasse Simonsen og Arne Scott, har en helt spesiell formidlingsevne og dyp innsikt og erfaring med disse temaene.

Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på.

Lasse Simonsen, Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo
Lasse ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før han begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

Arne Scott, Selskapsadvokat, Norconsult AS
Arne har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Han var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Arne har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Relaterte artikler

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Velkommen til den årlige konferansen 16. april 2024 i Oslo sentrum! Erfarne folk gir deg innsikt i hva som skjer i bransjen! SE DET SPENNENDE PROGRAMMET HER! Hvordan skal vi utvikle eiendommene med stadig endringer i rammevilkår, som klima, teknologisk innvirkning med...

les mer