13. april på Radisson BLU Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Konferansens tema er bygg – mennesker – møteplasser.

  Årsmøtet finner sted kl. 16.30 – 17.30. på Radisson BLU Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

  Årsmøtedokumenter NBEFs årsmøte-2023

  Informasjon om arbeidet i 2022. Dette dokumentet blir publisert her når regnskapet foreligger revidert, senest to uker før møtet.

  NBEF Strategidokument 2022-2024

  Budsjett NBEF 2023

  Sakliste/dagsorden:

  1. Konstituering, valg av møteleder og referent
  2. Åpning og informasjon
  3. Godkjenning av innkalling og sakliste
  4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
  5. Styrets informasjon om 2022
  6. Regnskap med revisors beretning for 2022
  7. Innkomne forslag.
   Ingen forslag er innkommet.
  8. Strategiplan 2022-2024 og Handlingsplan 2023
  9. Vedtektsendringer
  10. Budsjett 2023
  11. Fastsettelse av kontingent 2024
  12. Valg av nytt styre 2023-2024
   Styremedlemmer
   Styreleder
   Varamedlemmer
   Observatør og to vararepresentanter til denne
  13. Valg av valgkomite
  14. Valg av revisor

  Relaterte artikler

  Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

  Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

  Velkommen til den årlige konferansen 16. april 2024 i Oslo sentrum! Erfarne folk gir deg innsikt i hva som skjer i bransjen! SE DET SPENNENDE PROGRAMMET HER! Hvordan skal vi utvikle eiendommene med stadig endringer i rammevilkår, som klima, teknologisk innvirkning med...

  les mer