23. mai i Oslo sentrum kl. 09.00-16.00

De to nye standardene representerer en gjennomgripende revisjon og modernisering av de eldre reglene på dette området.

Foreleser Lasse Simonsen har vært leder av komiteen som har utarbeidet de to nye standardene for kjøp av byggevarer og tilvirkede produkter.

Er du involvert i kjøp og salg av byggevarer og tilvirkede produkter?
Da må du få med deg dette kurset som gir deg kunnskapen du trenger for innføring i avtaleinngåelse, grunnelementene i salgsprosessen, kjøpers plikter, samt forsinkelse, mangler og endringer.

Ved å utgi to standarder har man kunnet rendyrke de to ulike anskaffelsessituasjonene man står overfor. NS 8411 regulerer kjøp av hyllevarer, mens NS 8412 omfatter kjøp av spesialtilvirkede produkter for kjøpers formål. Kursets formål er for det første å gi en oversikt over de to regelverkene, og for det andre å gå dypere ned i enkelttemaer som i praksis har vist seg å danne grobunn for konflikter.

Relaterte artikler

NBEF lanserer podcast for deg som er bygg-entusiast!

NBEF lanserer podcast for deg som er bygg-entusiast!

Hei, bygg-entusiast! Norges Bygg og eiendomsforening (NBEF) og akademia har teamet opp for å bringe deg den ferskeste podcasten "Gode Bygg Gjennom Livsløpet". Vi graver dypt i bygningers hemmelige liv og lærer deg mangt om bærekraftige bygg og det som gjør et bygg til...

les mer