Kurset er for deg som ønsker økt kunnskap om analysemetodikk og praktisk anvendelse av dette. Vi går igjennom planlegging, prosjektering og utførelsesfasen.

Etter kurset vil du være i stand til å kunne planlegge og gjennomføre risikovurderinger i tråd med anerkjente standarder.

Dette innebærer at du gjennom kurset vil få:

  • Inngående kjennskap til risiko som analytisk begrep
  • Kjennskap til ulike metoder for risikostyring
  • Kjennskap til risikostyring i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter

Kurset tilbys i samarbeid med Norconsult

Relaterte artikler

FM-konferansen 2024, 17. oktober i Oslo sentrum

FM-konferansen 2024, 17. oktober i Oslo sentrum

Konferanse - Facility Management FM-konferansen er en årlig møteplass for private og offentlige eiere, forvaltere og driftere og deg som har ansvar for et velfungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene. Facility Management er en viktig del av virksomheten for at...

les mer
Norges bygg- og eiendomskonferanse 2024

Norges bygg- og eiendomskonferanse 2024

Velkommen til Norges bygg- og eiendomsforenings årskonferanse 17. april på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo! Konferansens hovedtema er: Stat og kommuners roller i by- og tettstedsutviklingen - motsetninger eller samarbeid På årskonferansen får du muligheten til å både...

les mer