Digitalt temakurs 15. mars kl. 9-12. 

Fra 2023 skal matavfall og plastavfall kildesorteres i de fleste næringsvirksomheter. Det betyr at det må tilrettelegges for kildesortering i alt fra kantiner og restauranter til kontorer og skoler.
I bygg med næringsvirksomhet er det utleier som har ansvaret for avfallshåndteringen.

Lær mer om hvordan du kan møte de nye kravene med smarte løsninger.

  • Regelverk og nye krav til kildesortering av matavfall og plastavfall
  • Løsninger for kildesortering i virksomheten
  • Løsninger for oppsamling i avfallsrom
  • Miljøsertifiseringer

Relaterte artikler