Årsmøter

Årsmøte 30. mars 2022 (2021/2022)

Saksdokumenter med vedlegg NBEF årsmøte 2022

Protokoll 2022 - signert

 

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843