Velkommen til gratis digitalt frokostmøte 7. desember kl. 08.15-09.00!

Universitet i Bergen har praktisert gjenbruk av møbler i mange år. De senere år er dette profesjonalisert, både gjennom planlegging, registrering og erfaring gjennom store byggeprosjekter. Dette bygger opp under alt fra FNs bærekraftsmål til UiBs overordnete strategi og handlingsplaner.

Det er tatt mange skritt og området er utviklet over tid. UiB er en av de første som tilsatte egen gjenbrukskoordinator, og vi har gjennom de siste årene gjennomført flere prosjekter med gjenbruksmøbler, bla. ved rehabiliteringsprosjektet av Nygårdsgaten 5.

Gratis for alle interesserte, men påmelding nødvendig

Relaterte artikler

FM-konferansen 2023, 19. oktober i Ingeniørenes Hus, Oslo

FM-konferansen 2023, 19. oktober i Ingeniørenes Hus, Oslo

Facility Management Areal- og ressursoptimalisering for en bærekraftig framtid Vi tar pulsen på bransjen og gir deg faglig utvikling, markedsinnsikt og en møteplass for å treffe bransjekollegaer! Opplever du at din virksomhet har et potensiale for bedre utnyttelse av...

les mer