Digitalt temakurs 8. mars kl. 9-13. 

Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte. I dette kurset vil vi formidle hva som skal til for å sikre prosesser i prosjektteamet og mot vernemyndighetene som utløser merverdiene.

Digital befaring til Tollbodene i Oslo.

Målet med kurset er å gi eiendomsutviklere en innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern, samt mulighetene som ligger i kulturminneverdiene. Morten Stige i FABRICA kulturminnetjenester AS vil gi en introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og de juridiske rammene om vern. Praktiske eksempler viser muligheter og fallgruver, og vi vil få en befaring til Tollboden i Oslo med arkitekt Martin Dietrichson, KIMA arkitketur. Ida Winge Andersen i Rebuilding AS vil gi oss en innføring i ny bruk av eldre bygg som en del av miljøstrategien.

Relaterte artikler