29. januar – 2. februar 2024, interaktivt nettkurs

Fra 2024 er kravene senket med tanke på hvilke bedrifter som må ha verneombud og AMU.
Man må ha verneombud fra 5 ansatte og AMU fra 30 ansatte.

Dette er et 40 timers HMS-kurs–opplæring for arbeidsgiver, ledere, verneombud, AMU-representanter, prosjektledere, BAS og alle som jobber innen HMS. Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer og tilpasset i forhold til formkrav og dekker krav til verneombud og AMU.

Kurset arrangeres av Quality Norway AS i samarbeid med Legevakt Vest.

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver skal videre sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Legevakt Vest Bedriftshelsetjeneste anbefaler at ledere deltar på vårt 40 timers HMS-kurs.

Etter endt opplæring vil kursdeltager får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Denne skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem, og kan bli krevd fremlagt for Arbeidstilsynet.

Det blir digital undervisning og arbeidsoppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i tiden mellom 2. og 3. kursdag. Oppgavene er bransjetilpassede og kan implementeres i det faktiske HMS-arbeid i virksomheten.

Relaterte artikler

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Konferanse: Strategisk eiendomsledelse

Velkommen til den årlige konferansen 16. april 2024 i Oslo sentrum! Erfarne folk gir deg innsikt i hva som skjer i bransjen! SE DET SPENNENDE PROGRAMMET HER! Hvordan skal vi utvikle eiendommene med stadig endringer i rammevilkår, som klima, teknologisk innvirkning med...

les mer
Kurs: Håndtering av farlig avfall

Kurs: Håndtering av farlig avfall

Kurset lærer deg alt du trenger å vite om hvordan farlig avfall skal sorteres, lagres og transporteres. Kurset er utviklet i samarbeid med Norsk Gjenvinning. Du vil få økt bevissthet og kunnskap om: Gjeldende lover og forskrifter Hvordan minimere risikoen for ulykker,...

les mer