BAE-RÅDET

BAE-RÅDET – FELLES ORGAN FOR MYNDIGHETSKONTAKT OG NÆRINGSPOLITIKK

 

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende 8 organisasjoner som medlemmer:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Teknologi
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggevarehandel

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet

 • er felles kontaktpunkt for myndighetene
 • kan fronte saker hvor det er samlet og felles interesse blant deltakerorganisasjonene.
 • skal være et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.
 • behandler saker av interesse for medlemsorganisasjonene. Saker vurderes sak for sak.
 • koordinerer i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid.

I perioden 2019 til 2021 er det BNL som leder BAE-rådet.

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.