LCC-forum

NBEF jobber tett sammen med LCC-forum.
NBEF er valgt som sekretariat for forumet, og administrasjonsleder i NBEF fungerer som forumets sekretær i henhold til egen avtale. Valg av sekretariat foretas av årsmøtet i LCC-forum.

LCC-forum ble etablert i 2011, og består av ca 30 medlemsbedrifter og organisasjoner. LCC-forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier- og bestillersiden og prosjekterings- og entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

Målet med LCC-forum er å danne et nav for LCC gjennom å:

  • øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger
  • bidra til utvikling av innhold i begrepet ”livsløpsplanlegging”
  • sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp
  • ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter
  • tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc.


Les mer på www.lccforum.no

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.