Aktiviteter

høringer-bygg-anlegg-eiendom
Høringer

Høringer

Høringer 2020: Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)   Høringer 2019: Revisjon av Plan- og Bygningsloven, Eierseksjonsloven og Burettslagslova   Høringer 2018: Forskrift om tinglysing m.m. Innspill til regjeringens Nasjonale forventninger...

Sammen-2030-BAE-rådet-Bygg-anlegg-eiendom
Sammen 2030

Sammen 2030

Et samarbeidsprosjekt i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i regi av BAE-rådet. Bygge- anleggs og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring, og er et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder. Skal for eksempel Norge innfri sine...

livsløpsplanlegging-bygg
LCC-forum

LCC-forum

NBEF jobber tett sammen med LCC-forum. NBEF er valgt som sekretariat for forumet, og administrasjonsleder i NBEF fungerer som forumets sekretær i henhold til egen avtale. Valg av sekretariat foretas av årsmøtet i LCC-forum. LCC-forum ble etablert i 2011, og består...

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.