Lærebøker

(byggenæringens bøker)

Læreboken «Bruk av lastebilkran»

Kan bestilles hos Fagbokforlaget:
www.fagbokforlaget.no

Mobilkranføreren

Kan bestilles hos Fagbokforlaget:
www.fagbokforlaget.no

Anhukerboken – bruk av løfteredskap

Boka «Bruk av løfteredskap» er skrevet for å tilfredsstille opplæringsplaner for anhuker både i landbasert industri og offshoreindustrien. Den legger vekt på grundige, veldokumenterte og instruktive beskrivelser, knyttet opp til detaljerte illustrasjoner som viser sikker bruk av alt aktuelt løfteutstyr. Således er den tenkt som selve grunnboka om løfteredskap for alle anhukere, kranførere, maskinførere, kontrollører og sakkyndige virksomheter som arbeider med løfteredskap.

Denne boka er videre et hjelpemiddel for byggeledere, HMS-personell i landbasert industri og i offshoreindustrien. I tillegg tar den opp og dekker all nødvendig kunnskap for forhandlere av løfteredskap og for personell som skal konstruere løfteredskap.

Boka er bygget opp ved hjelp av instruktive bilder fra praktisk bruk av løfteredskap. Den tar også systematisk for seg merking, riktig og feil bruk og kasseringskriterier. Boka er skrevet og oppdatert med bakgrunn i dagens aktuelle standarder for de ulike redskapstypene. Slik dekker den også deler av aktuelle lover og forskrifter rettet mot alle brukere av løfteredskap. Ved siden av tradisjonelle løftetabeller finner du videre nye tabeller på ståltau- og fiberstropper. Disse er også utvidet med stoff om kapasiteter for arbeidsvinkel 30 ?,45 ?, og 60 ? i de tilfeller hvor redskapet blir brukt med snaring.

Initiativet til denne fagboka kom fra Kranteknisk Forening, som også har bidratt økonomisk. Boka er andre bok i serien: «Sikre kran- og løfteoperasjoner».

Æren for denne solide fagboka har først og fremst forfatter Knut Førland. Han står bak alle fotografiene og all tekst. En stor takk til Knut for hans faglige integritet og uoppslitelige pågangsmot for faget. Vi vil også takke alle i KTF som har kommet med innspill til boka.


Kan bestilles hos Fagbokforlaget:
www.fagbokforlaget.no

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.