BAE-rådet - felles organ for myndighetskontakt og næringspolitikk

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende 8 organisasjoner som medlemmer:

  • Arkitektbedriftene i Norge
  • Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
  • Norsk Eiendom
  • Norsk Teknologi
  • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
  • Virke Byggevarehandel

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet

  • er felles kontaktpunkt for myndighetene
  • kan fronte saker hvor det er samlet og felles interesse blant deltakerorganisasjonene.
  • skal være et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.
  • behandler saker av interesse for medlemsorganisasjonene. Saker vurderes sak for sak.
  • koordinerer i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid.

I perioden 2019 til 2021 er det BNL som leder BAE-rådet.