Sikkerhet og beredskap i kommuner

Sikkerhet og beredskap i kommuner

Hvordan løser kommuner og andre store eiendomsbesittere sikkerhetsutfordringer innen bygg og eiendom? Vi har tatt en prat med Øyvind Smedsrød som er Seniorrådgiver i Departementets Sikkerhets- og Serviceorganisasjon.   Hva vil du si er den største “snakkisen” når...
FM i konstant endring

FM i konstant endring

Tekst: Gunda Djupvik, Seniorrådgiver fasilitetsstyring. Effektiv arealbruk, og historia om korleis NAV har utvikla og implementert eit arealkonsept som både brukarane og dei tillitsvalde har teke eigarskap til, får du høyre meir om på FM-konferansen i Oslo 18. oktober...